Predstava “ECKBERT” u Varaždinu

Dragi naši, nanese li vas put 1. travnja 2023. godine u HNK u Varaždinu možete u 18h na XIX. Theaterspiele pogledati predstavu Martine Brnjaković “ECKBERT”.

Glume: Bertha Lana Milošević, Eckbert Ivan Baričević, Walter Bruno Rittig  Starica Katja Šimić, Ptica Martina Brnjaković. Videoklip Ema Rebrina.  Videoklip je obradila Ema Rebrina, koja će biti nadležna za ton a u predstavi pleše Kristina Ljubas. Svjetlom upravla Martina Brnjaković. Redateljica Tatjana Antić, dramska pedagoginja