Točkice u foajeu HNK Varaždin

Eckbert, predstava Martine Brnjaković u HNK Varaždin 1. travnja 2023. Ema Rebrina, Martina Brnjaković, Katja Šimić, Ivan Baričević, Bruno Rittig. Redateljica Tatjana Antić, dramska pedagoginja